Vereniging

 

Vereniging

Op 15 november 1941 is de Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart opgericht. De vereniging is gevestigd te Groningen en telt momenteel 58 leden, die als expert werkzaam zijn in de scheepvaart. Het doel van de vereniging is om haar leden via informele weg op de hoogte te laten blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de onderlinge verstandhouding te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks enkele bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.

De vereniging zet zich in om tevens goede contacten te onderhouden met de Vereniging van Assuradeuren, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie en diverse overheidsinstanties, waaronder de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naast de behandeling van eventuele schades zijn diverse leden veelvuldig bezig met de inspectie van binnenvaartschepen voor het benodigde Certificaat van Onderzoek. Daarnaast verzorgen leden adviezen bij verbouwingen en moderniseringswerkzaamheden bij bestaande schepen of bij de bouw van nieuwe schepen en in opdracht van verzekeraars worden Schade Preventie Onderzoeken (SPO) uitgevoerd. Een SPO heeft als doel veelvuldig optredende schades te voorkomen.

Een aantal leden is mede ingeschreven in het Verenigde Register van Taxateurs en is benoemd en gespecialiseerd, enerzijds op het gebied van arbitrages en schuldvraagonderzoeken op nautisch en technisch gebied en anderzijds in het verrichten van taxaties in opdracht van bankinstellingen, rechtbanken, rederijen en particulieren.

Het ledenbestand van de vereniging bestaat enerzijds uit leden met een zeevaart achtergrond en anderzijds uit leden die na het volgen van middelbaar of hoger technisch onderwijs in de scheepsreparatie en/of scheepsnieuwbouw werkzaam zijn geweest. De meeste leden hebben de titel Register Expert verworven en zijn als zodanig ingeschreven in het NIVRE-Register (Het Nederlands Instituut van Register Experts). Permanente educatie is een voorwaarde om in het register ingeschreven te kunnen blijven staan.

Door de vereniging is een motordagwaardeprogramma ontwikkeld, dat door diverse verzekeringen als richtlijn gehanteerd wordt.

Op 15 november 1941 is de Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart opgericht. De vereniging is gevestigd te Groningen en telt momenteel 58 leden, die als expert werkzaam zijn in de scheepvaart. Het doel van de vereniging is om haar leden via informele weg op de hoogte te laten blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de onderlinge verstandhouding te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks enkele bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.

De vereniging zet zich in om tevens goede contacten te onderhouden met de Vereniging van Assuradeuren, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie en diverse overheidsinstanties, waaronder de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naast de behandeling van eventuele schades zijn diverse leden veelvuldig bezig met de inspectie van binnenvaartschepen voor het benodigde Certificaat van Onderzoek. Daarnaast verzorgen leden adviezen bij verbouwingen en moderniseringswerkzaamheden bij bestaande schepen of bij de bouw van nieuwe schepen en in opdracht van verzekeraars worden Schade Preventie Onderzoeken (SPO) uitgevoerd. Een SPO heeft als doel veelvuldig optredende schades te voorkomen.

Een aantal leden is mede ingeschreven in het Verenigde Register van Taxateurs en is benoemd en gespecialiseerd, enerzijds op het gebied van arbitrages en schuldvraagonderzoeken op nautisch en technisch gebied en anderzijds in het verrichten van taxaties in opdracht van bankinstellingen, rechtbanken, rederijen en particulieren.

Het ledenbestand van de vereniging bestaat enerzijds uit leden met een zeevaart achtergrond en anderzijds uit leden die na het volgen van middelbaar of hoger technisch onderwijs in de scheepsreparatie en/of scheepsnieuwbouw werkzaam zijn geweest. De meeste leden hebben de titel Register Expert verworven en zijn als zodanig ingeschreven in het NIVRE-Register (Het Nederlands Instituut van Register Experts). Permanente educatie is een voorwaarde om in het register ingeschreven te kunnen blijven staan.

Door de vereniging is een motordagwaardeprogramma ontwikkeld, dat door diverse verzekeringen als richtlijn gehanteerd wordt.